"make comments" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make comments" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"make comments" — Słownik kolokacji angielskich

make comments kolokacja
  1. make czasownik + comment rzeczownik = poczynić uwagi, komentować
    Bardzo silna kolokacja

    He did not return calls for comment made to his home.

    Podobne kolokacje: