"post comments" — Słownik kolokacji angielskich

post comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarze do postu
  1. post czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Watch the stories and tell the individuals what you think by posting comments.

    Podobne kolokacje: