ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
1. public comment = publiczny komentarz public comment
2. far comment = daleko komentarz far comment
4. immediate comment = natychmiastowy komentarz immediate comment
8. Late Comment = Późny Komentarz Late Comment
9. only comment = jedyny komentarz only comment
11. early comment = wczesny komentarz early comment
13. derogatory comment = uwłaczająca uwaga derogatory comment
15. racist comment = rasistowski komentarz racist comment
16. controversial comment = kontrowersyjny komentarz controversial comment
17. official comment = urzędowy komentarz official comment
18. brief comment = krótki komentarz brief comment
19. sarcastic comment = sarkastyczny komentarz sarcastic comment
21. snide comment = złośliwy komentarz snide comment
22. final comment = końcowy komentarz final comment
23. silly comment = głupi komentarz silly comment
24. personal comment = osobisty komentarz personal comment
25. useful comment = przydatny komentarz useful comment
26. general comment = ogólna uwaga general comment
27. inappropriate comment = niewłaściwy komentarz inappropriate comment
28. rude comment = niegrzeczny komentarz rude comment
29. political comment = polityczny komentarz political comment
30. favorable comment = przychylny komentarz favorable comment
31. occasional comment = sporadyczny komentarz occasional comment
32. following comment = przestrzegając komentarza following comment
przyimek + comment
Kolokacji: 20
without comment • for comment • with comments • of comments • over comments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.