"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
(4) hear, see, listen
Kolokacji: 3
(7) receive, invite, welcome
Kolokacji: 3
(8) delete, remove, edit
Kolokacji: 3
(9) read, thank, feature, record
Kolokacji: 5
1. contact with any comments = styczność z jakimikolwiek komentarzami contact with any comments
2. ask for comment = poproś o komentarz ask for comment
4. ask about one's comments = pytać czyjś komentarze ask about one's comments
5. address one's comments = adres czyjś komentarze address one's comments
6. describe one's comments = opisywać czyjś komentarze describe one's comments
7. call one's comments = dzwonić czyjś komentarze call one's comments
9. issue comments = komentarze kwestii issue comments
10. write in one's Comments = pisać czyjś Komentarze write in one's Comments
(12) ignore, dismiss
Kolokacji: 2
(16) criticize, trash
Kolokacji: 2
(18) moderate, discuss
Kolokacji: 2
(19) require, deserve, relate, want
Kolokacji: 4
(20) share, obtain, collect
Kolokacji: 3
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
przyimek + comment
Kolokacji: 20
without comment • for comment • with comments • of comments • over comments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.