"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. user comment = komentarz użytkownika user comment
2. reader comment = komentarz czytelnika reader comment
3. James all comment = James cały komentarz James all comment
4. reviewer comment = komentarz recenzenta reviewer comment
(2) rate, blog, Film, press, air
Kolokacji: 5
(3) opening, parting, acid
Kolokacji: 3
(4) Facebook, YouTube
Kolokacji: 2
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.