"respond to one's comment" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: respond to one's comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać czyjś komentarz
  1. respond czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I hope she will be able to respond to your comments.

    Podobne kolokacje: