"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
2. Comment is closed = Komentarz jest zakończony Comment is closed
3. give comments = daj komentarze give comments
4. get comments = zrozumiane komentarze get comments
5. reach for comment = zasięg dla komentarza reach for comment
6. cause comment = komentarz powodu cause comment
7. close for comment = blisko dla komentarza close for comment
8. return for comment = powrót dla komentarza return for comment
9. pass comment = komentarz przepustki pass comment
10. comment delivered = komentarz dostarczył comment delivered
11. insert comments = komentarze wkładki insert comments
12. enter one's comment = wchodzić czyjś komentarz enter one's comment
13. generate comment = generuj komentarz generate comment
(4) hear, see, listen
Kolokacji: 3
(7) receive, invite, welcome
Kolokacji: 3
(8) delete, remove, edit
Kolokacji: 3
(9) read, thank, feature, record
Kolokacji: 5
(12) ignore, dismiss
Kolokacji: 2
(16) criticize, trash
Kolokacji: 2
(18) moderate, discuss
Kolokacji: 2
(19) require, deserve, relate, want
Kolokacji: 4
(20) share, obtain, collect
Kolokacji: 3
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
przyimek + comment
Kolokacji: 20
without comment • for comment • with comments • of comments • over comments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.