"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
3. comment comes = komentarz nadchodzi comment comes
4. Comment shares = Części komentarza Comment shares
5. comment reflects = komentarz odzwierciedla comment reflects
6. comment seems = komentarz wydaje się comment seems
7. comment says = komentarz oznacza comment says
8. comment appears = komentarz pojawia się comment appears
10. comment displays = wystawy komentarza comment displays
11. comment draws = komentarz przyciąga comment draws
12. comment causes = komentarz powoduje comment causes
13. comment follows = komentarz następuje comment follows
14. comment leads = komentarz prowadzi comment leads
15. Comment hides = Kryjówki komentarza Comment hides
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
przyimek + comment
Kolokacji: 20
without comment • for comment • with comments • of comments • over comments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.