"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. comment period = komentarz okres comment period
3. Comments area = Obszar komentarzy Comments area
4. comment thread = komentarz nić comment thread
5. comment piece = kawałek komentarza comment piece
6. comment box = komentarz pudło comment box
(2) Vignette, page, card, letter
Kolokacji: 4
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.