"request comments" — Słownik kolokacji angielskich

request comments kolokacja
Popularniejsza odmiana: request comment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarze prośby
  1. request czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mayor James's press office did not return two calls requesting comment.