"request information" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje prośby
  1. request czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You must provide all the information requested on the form.

podobne do "request information" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "request information" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo