14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(2) rate, blog, Film, press, air
Kolokacji: 5
(3) opening, parting, acid
Kolokacji: 3
(4) Facebook, YouTube
Kolokacji: 2
1. Facebook comment = Facebook komentarz Facebook comment
2. YouTube comment = YouTube komentarz YouTube comment
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
przyimek + comment
Kolokacji: 20
without comment • for comment • with comments • of comments • over comments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.