"hear one's comment" — Słownik kolokacji angielskich

hear one's comment kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słyszeć czyjś komentarz
  1. hear czasownik + comment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A few weeks later I heard comments from other people.

    Podobne kolokacje: