"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(5) reflect, echo, resonate
Kolokacji: 3
(9) help, tend, serve
Kolokacji: 3
(10) provide, leave, fuel, offer
Kolokacji: 4
1. comment raises = komentarz podnosi comment raises
2. comment provokes = komentarz prowokuje comment provokes
3. comment angers = komentarz gniewa comment angers
4. comment overwhelms = komentarz porusza do głębi comment overwhelms
5. comment stings = żądła komentarza comment stings
6. comment hurts = krzywdy komentarza comment hurts
8. comment elicits = komentarz wywołuje comment elicits
9. comment stirs = mieszania komentarza comment stirs
(14) focus, criticize, attribute
Kolokacji: 3
(16) bother, rankle, annoy
Kolokacji: 3
(17) encourage, spur
Kolokacji: 2
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
przyimek + comment
Kolokacji: 20
without comment • for comment • with comments • of comments • over comments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.