"ask about one's comments" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytać czyjś komentarze
  1. ask czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    McNeil was noncommital when asked yesterday about his comments to the team.

    Podobne kolokacje: