"comment written" — Słownik kolokacji angielskich

comment written kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a comment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz napisany
  1. write czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also wrote comments about how his performance was received.

    Podobne kolokacje: