"comment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

comment rzeczownik

rzeczownik + comment
Kolokacji: 14
user comment • rate comment • reader comment • blog comment • Film Comment • ...
comment + rzeczownik
Kolokacji: 10
comment period • comments section • Comments area • comments Vignette • comment thread • ...
comment + czasownik
Kolokacji: 94
comment suggests • comment makes • comment comes • Comment shares • comment reflects • comment seems • comment says • ...
czasownik + comment
Kolokacji: 119
seek comment • post comments • offer comments • send Comments • make comments • hear comments • include comments • ...
przymiotnik + comment
Kolokacji: 254
public comment • far comment • negative comment • immediate comment • critical comment • positive comment • recent comment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(1) public, personal, private
Kolokacji: 3
1. public comment = publiczny komentarz public comment
2. personal comment = osobisty komentarz personal comment
3. private comment = komentarz przekazany w zaufaniu private comment
(4) immediate, prompt, quick
Kolokacji: 3
(8) only, single
Kolokacji: 2
(12) racist, racial
Kolokacji: 2
(13) controversial, authorial
Kolokacji: 2
(14) official, formal
Kolokacji: 2
(18) final, explicit, unspoken
Kolokacji: 3
(27) social, stray
Kolokacji: 2
(34) detailed, idle, irresponsible
Kolokacji: 3
(36) sexist, homophobic
Kolokacji: 2
(39) insensitive, crass, callous
Kolokacji: 3
(41) angry, cruel
Kolokacji: 2
(43) famous, infamous
Kolokacji: 2
(46) frequent, usual, vulgar
Kolokacji: 3
(47) muttered, cynical, sad, Sorry
Kolokacji: 4
(48) unflattering, flattering
Kolokacji: 2
(49) sly, flippant, glib
Kolokacji: 3
(50) vague, ambiguous
Kolokacji: 2
(52) conciliatory, excited
Kolokacji: 2
(55) online, related
Kolokacji: 2
(57) nice, polite, bland
Kolokacji: 3
(58) marginal, unfortunate
Kolokacji: 2
(60) innocuous, innocent
Kolokacji: 2
(61) gratuitous, complimentary
Kolokacji: 2
(62) constant, heartfelt
Kolokacji: 2
(63) pertinent, relevant
Kolokacji: 2
(64) loud, audible
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.