"agree with one's comments" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgadzać się czyjś komentarze
  1. agree czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I agree with your comment about 24d - it was my last in.

    Podobne kolokacje: