"give comments" — Słownik kolokacji angielskich

give comments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj komentarze
  1. give czasownik + comment rzeczownik
    Silna kolokacja

    I mean you're the one who gives comments at the debrief, right?

    Podobne kolokacje: