"reach for comment" — Słownik kolokacji angielskich

reach for comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zasięg dla komentarza
  1. reach czasownik + comment rzeczownik
    Silna kolokacja

    Leaders with his current church could not be reached for comment last night.

    Podobne kolokacje: