TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"occasional comment" — Słownik kolokacji angielskich

occasional comment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporadyczny komentarz
  1. occasional przymiotnik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He still injected the occasional comment, though in general seemed content to let his son lead the discussion.