"wyrażać się jasno" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrażać się jasno" po polsku

wyrażać się jasno

czasownik
 1. be specific
  • wyrażać się jasno, być konkretnym
   Can you be more specific? (Czy możesz wyrazić się bardziej konkretnie?)
   He talked a lot, but he didn't say anything specific. (On dużo mówił, ale nie powiedział nic konkretnego.)
   I was specific when I asked you a question, and now I expect an honest answer. (Wyraziłem się jasno, kiedy zadałem ci pytanie, a teraz oczekuję szczerej odpowiedzi.)
idiom
 1. make oneself clear  
  to express oneself clearly
  Did I make myself clear? (Czy wyraziłem się jasno?)
suffiks
 1. make oneself understood
  • być zrozumiałym (dla innych), wyrażać się jasno
   Since they spoke only Swahili, we used signs and gestures to make ourselves understood. (Ponieważ mówili tylko w suahili, używaliśmy znaków i gestów, aby być zrozumiałym.)
   I want your room to be spotless. Do I make myself understood? (Chcę, żeby twój pokój był nieskazitelnie czysty. Czy ja wyrażam się jasno?)

Powiązane zwroty — "wyrażać się jasno"

idiom

powered by  eTutor logo