"be specific" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be specific" po angielsku

be specific

czasownik
 1. wyrażać się jasno, być konkretnym
  Can you be more specific? (Czy możesz wyrazić się bardziej konkretnie?)
  He talked a lot, but he didn't say anything specific. (On dużo mówił, ale nie powiedział nic konkretnego.)
  I was specific when I asked you a question, and now I expect an honest answer. (Wyraziłem się jasno, kiedy zadałem ci pytanie, a teraz oczekuję szczerej odpowiedzi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

specific **** , specif. (skrót)

przymiotnik
 1. konkretny, szczegółowy (np. instrukcje)
  You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.)
  I asked you a specific question. (Zadałem ci konkretne pytanie.)
 2. sprecyzowany
  something that is defined so that it is understandable
  She gave us a specific instruction. (Ona nam dała sprecyzowaną instrukcję.)
  Will you give us any specific task or should we just do whatever we want? (Dasz nam jakieś sprecyzowane zadanie, czy mamy po prostu robić co chcemy?)
 3. dotyczący danego gatunku, gatunkowy
 4. szczególny, specyficzny (o pojedynczej rzeczy)
  precise and detailed
  I haven't heard anything specific. (Nie usłyszałem niczego szczególnego.)
  Is there anything specific you want me to buy? (Czy jest coś szczególnego co mam kupić?)
  link synonim: particular
  zobacz także: individual

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. specyfik (lek)
  This specific tastes like a rotten apple, but it helps. (Ten specyfik smakuje jak zgniłe jabłko, ale pomaga.)
  Drink this specific, it will make you feel better. (Wypij ten specyfik, to sprawi, że poczujesz się lepiej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szczegóły, konkrety
  The specifics of the deal are still being discussed. (Szczegóły tej umowy nadal są omawiane.)
  We will inform you about the specifics next week. (Poinformujemy cię o szczegółach w następnym tygodniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "be specific"

rzeczownik
specificity = specyficzność +1 znaczenie
przymiotnik
Zobacz także: unspecific

powered by  eTutor logo