Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"konkretny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konkretny" po polsku

konkretny

przymiotnik
 1. particular ****
  • konkretny (precyzyjnie określony)
   One particular student is having big problems. (Jeden konkretny uczeń ma duże problemy.)
   I was in another city at that particular time. (W tym konkretnym czasie byłem w innym mieście.)
   I would like to buy a particular type of shoes. (Chciałbym kupić konkretny rodzaj butów.)
   W tym znaczeniu "particular" używamy z rzeczownikiem.
   link synonimy: concrete, specific
 2. specific **** , specif. (skrót)
  • konkretny, szczegółowy (np. instrukcje)
   You weren't very specific in your letter. (Nie byłeś zbyt konkretny w swoim liście.)
   I asked you a specific question. (Zadałem ci konkretne pytanie.)
 3. positive ****
  • konkretny, faktyczny, pozytywny
   What was the positive state of the house? (Jaki był faktyczny stan domu?)
   What is her positive condition, tell me the truth. (Jaki jest jej stan faktyczny, powiedz mi prawdę.)
   przeciwieństwo: indefinite
   zobacz także: definite
 4. concrete **  
  I have no concrete information. (Nie mam konkretnych informacji.)
  link synonim: particular
  przeciwieństwo: abstract
 5. substantive *
  • rzeczowy (np. dowód), konkretny (np. temat), merytoryczny (np. wniosek), substancjalny formal
   I expect your paper to include substantive conclusions. (Oczekuję, że wasze prace będą miały merytoryczne wnioski.)
   There is substantive evidence confirming his guilt. (Istnieją rzeczowe dowody potwierdzające jego winę.)
 6. definitive *
 7. definite *  
  I've nothing definite to say. (Nie mam nic konkretnego do powiedzenia.)
 8. unambivalent
 9. four-square , także: foursquare

powered by  eTutor logo