"styl" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "styl" po polsku

styl

Fashion Week | The Beauty Blog
rzeczownik
 1. way *****
  • sposób, styl (np. zachowania się) [policzalny]
   She behaved in a strange way. (Ona zachowała się w dziwny sposób.)
   His way is nonchalant. (Jego styl jest nonszalancki.)
   I won't change my way for you. (Nie zmienię mojego stylu dla ciebie.)
   link synonimy: fashion, manner
 2. style ****
  • styl, sznyt, sposób (np. ubierania się, przyrządzania potrawy) [policzalny lub niepoliczalny]
   She has her own style. (Ona ma swój własny styl.)
   He has a lot of money, but no style. (On ma dużo pieniędzy, ale żadnego stylu.)
  • styl, sposób zachowywania się (jakiejś osoby) [policzalny]
   His style is flamboyant. (Jego sposób zachowania jest ekstrawagancki.)
   I like her style. (Lubię jej styl.)
  • styl (w dokumencie) [niepoliczalny]
   The only style we were allowed to use was Arial. (Jedynym stylem, jakiego mogliśmy używać, był Arial.)
  • styl, sposób (wykonywania danej czynności) [policzalny lub niepoliczalny]
   I like your style of kicking the ball. (Podoba mi się twój styl kopania piłki.)
   His style of singing is very annoying. (Jego styl śpiewania jest bardzo denerwujący.)
 3. language **** , lang. (skrót)   [niepoliczalny]
  The language of this article is very formal. (Styl tego artykułu jest bardzo formalny.)
  Remember to keep the language formal. (Pamiętajcie, aby zachować formalny styl.)
 4. fashion ***
 5. theme ***
  • styl (konkretny, np. amerykański) [policzalny]
   The Outback Steak House has an Australian theme. (Outback Steak House jest w australijskim stylu.)
   She wanted her house to have a Scandinavian theme. (Ona chciała, aby jej dom miał styl skandynawski.)
 6. look *****
  • styl, sposób [policzalny]
   I love your new look! (Kocham twój nowy styl!)
   I want to completely change my look. (Chcę całkowicie zmienić mój styl.)
 7. class *****
  • klasa, styl, wysoki poziom potocznie [niepoliczalny]
   My teacher always had class. (Moja nauczycielka zawsze miała klasę.)
   This restaurant has class. (Ta restauracja ma styl.)
   All ladies have class. (Wszystkie damy mają klasę.)
 8. cachet
 9. diction
 10. swag
 11. line *****
  • gust, styl slang
   I like your line, where do you buy your clothes? (Podoba mi się twój styl, gdzie kupujesz ubrania?)
   His line is awful, doesn't his wife see that? (Jego gust jest okropny, czy jego żona tego nie widzi?)

Powiązane zwroty — "styl"

rzeczownik
house (styl muzyczny) = house
motylek (styl pływacki) = the butterfly
faktura (styl malowania) = brushwork
Realizm (styl w sztuce i literaturze) = Realism
funk (styl muzyczny) = funk
finezja (wyczucie i styl) = finesse
żabka (styl pływacki) = breaststroke
Secesja (styl w sztuce modernistycznej) = Secession
stylizacja = styling +1 znaczenie
ekspresjonizm (styl w sztuce) = expressionism
pop-art (styl w sztuce) = pop art
art deco (styl w sztuce) = Art Deco
chinoiserie (styl w sztuce, wzornictwie i architekturze europejskiej nawiązujący do kultury chińskiej) = chinoiserie
przymiotnik
barwny (język, styl) = picturesque
oszczędny (styl pisania) = spare
żywy (styl literacki) = racy
architektoniczny (np. projekt, styl) = architectural
koślawy (styl pisania) = illiterate
prosty (np. styl) = stripped-down , także: stripped , także: stripped-back
nieformalny (np. słowo, styl pisania) = informal
naturalny (np. gracja, styl) = effortless
dydaktyczny (np. styl) = didactic
stylowy = stylish +14 znaczeń
wytworny (styl) = refined
czysty (np. styl) = chaste
gładki (np. styl) = glib
przesadny (np. styl) = bloated
nudny (np. styl pisania) = ponderous
ciężki (np. styl pisania, żart) = laboured BrE , labored AmE
dziewczęcy (np. styl, śmiech) = girlish
niespójny (np. styl) = amorphous
uporządkowany (np. kolejka, styl życia) = orderly
czasownik
wieść (np. styl życia) = lead , także: leadeth dawne użycie
stylizować = style +1 znaczenie
usprawniać (np. zachowanie, styl życia) = amend
przysłówek
stylowo = stylishly +2 znaczenia

powered by  eTutor logo