"prestiż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prestiż" po polsku

prestiż

rzeczownik
 1. status , ****
  • prestiż, status [UNCOUNTABLE]
   A position in this company gave him much higher status. (Pozycja w tej firmie nadała mu dużo większy prestiż.)
   She studies law because of the status it gives her. (Ona studiuje prawo, ze względu na prestiż jaki jej daje.)
  • prestiż (czegoś), pozycja (społeczna) [UNCOUNTABLE]
   The elderly people in Japanese culture have high status. (W japońskiej kulturze starsi ludzie mają wysoką pozycję społeczną.)
   What's his social status? (Jaka jest jego pozycja społeczna?)
 2. prestige *
  • prestiż, renoma [UNCOUNTABLE]
   I feel that the prestige of this country is at stake. (Czuję, że stawką jest prestiż tego kraju.)
   If we withdraw under pressure, our prestige all over the world is threatened. (Jeśli wycofamy się pod presją, nasz prestiż na całym świecie będzie zagrożony.)
 3. glamour British English , glamor American English
  • splendor, prestiż, blask [UNCOUNTABLE]
   One needs glamour to become a king. (Człowiek potrzebuje splendoru, żeby stać się królem.)
   People expect celebrities to have a level of glamour to them. (Ludzie oczekują od celebrytów, że będą mieli pewien poziom prestiżu.)
 4. cachet
 5. mana
 6. kudos American English slang

powered by  eTutor logo