PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"uporządkowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uporządkowany" po polsku

uporządkowany

przymiotnik
 1. organized ** , organised BrE
 2. tidy
  • schludny, uporządkowany (np. dom, pokój)
   Her house was always neat and tidy. (Jej dom był zawsze czysty i schludny.)
   Try to keep your desk tidy! (Staraj się utrzymać swoje biurko uporządkowane!)
   Their garden is very tidy. (Ich ogród jest bardzo schludny.)
   link synonim: neat
 3. orderly *
 4. taut
 5. straight ***
  • uporządkowany, poważny potocznie
   He's always so straight, I don't like him. (On jest zawsze taki poważny, nie lubię go.)
   Don't be so straight, you should go out and have some fun! (Nie bądź taki uporządkowany, powinieneś wyjść i trochę się zabawić!)
 6. shipshape
 7. neat and tidy  
 8. ruly
 9. decluttered
 1. ordered , well-ordered
idiom
 1. get something right *
  • uporządkować coś, ułożyć coś
   I need to get my life right. (Muszę ułożyć swoje życie.)
   Your essay is good, but you need to get the paragraphs right. (Twoje wypracowanie jest dobre, ale musisz uporządkować akapity.)
phrasal verb
 1. do something out **
 2. sort something out , sort out
 3. pick something up , pick up something ****
czasownik
 1. put something straight  
 2. put something in order , put something into order
 3. unjumble