"uporządkować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uporządkować" po polsku

idiom
 1. get something right *
  • uporządkować coś, ułożyć coś
   I need to get my life right. (Muszę ułożyć swoje życie.)
   Your essay is good, but you need to get the paragraphs right. (Twoje wypracowanie jest dobre, ale musisz uporządkować akapity.)
phrasal verb
 1. do something out **
 2. sort something out , sort out
 3. pick something up , pick up something ****
czasownik
 1. put something straight  
 2. put something in order , put something into order
 3. unjumble

uporządkować

czasownik
 1. straighten ** , straighten up
 2. redd AmE dialekt , także: red *****
  • uporządkować, porządkować (zwrot używany w północnych i środkowych Stanach)
 3. declutter
 4. unscramble
 5. unclutter
phrasal verb
 1. square something away AmE
 1. put in order  
 2. set in order  

"uporządkować" — Słownik kolokacji angielskich

put in order kolokacja
 1. put czasownik + order rzeczownik = uporządkować
  Zwykła kolokacja

  But for the moment let us put our own house in order.

  Podobne kolokacje: