"strike one's flag" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "strike one's flag" po angielsku

"strike one's flag" — Słownik kolokacji angielskich

strike one's flag kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strajk czyjś flaga
  1. strike czasownik + flag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With the passing of the crisis Roddam struck his flag in 1792.

powered by  eTutor logo