Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"poddać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poddać się" po polsku

poddać się

obrazek do "surrender" po polsku
czasownik
 1. surrender **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  They were forced to surrender. (Oni byli zmuszeni się poddać.)
  He had a gun - I had to surrender. (On miał pistolet - musiałem się poddać.)
  We shall never surrender. (Nigdy się nie poddamy.)
phrasal verb
 1. give in * , give in to somebody , give in to something
idiom
 1. knuckle under  
  Knuckle under, I have a gun! (Poddaj się, mam pistolet!)
  Try to convince him to knuckle under and if it doesn't work - call me. (Spróbuj przekonać go, żeby się poddał, a jeśli się nie uda - zadzwoń do mnie.)
 2. wave the white flag , raise the white flag , show the white flag
  • poddać się, pokazać białą flagę
   When the policeman told her that they had some evidence against her, she waved the white flag. (Gdy policjant powiedział jej, że mają jakiś dowód przeciwko niej, poddała się.)
 3. chuck in the towel
 4. chuck in one's cards
 5. throw in the sponge informal , toss in the sponge informal , throw in the towel informal
 6. throw in one's hand   informal
 1. strike one's flag , strike the flag , lower the flag
czasownik
 1. subject *****
  • uciskać, poddawać formal [TRANSITIVE]
   This form of material doesn't subject easily. (Ten rodzaj materiału nie poddaje się łatwo.)
   I need trousers made from an easily subject fabric. (Potrzebuję spodni z łatwo poddającego się materiału.)
 2. submit **
czasownik
 1. surrender **
czasownik
 1. subject somebody to something
  • poddawać kogoś czemuś (np. testom)
   He was subjected to some complicated medical tests. (On został poddany kilku skomplikowanym testom medycznym.)
phrasal verb
 1. give up ***
 2. give oneself up  
  link synonim: surrender
 3. give up doing something
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [TRANSITIVE]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 2. cave **
  • ustępować pod presją, poddawać się
   I have two friends who didn't cave under the wedding pressure. (Mam dwie przyjaciółki, które nie uległy tej ślubnej presji.)
   They will push you, but you can't cave. (Oni będą cię naciskać, ale nie możesz się poddać.)
 3. reconcile *
  • poddawać się (czemuś), pogodzić się (z czymś) [TRANSITIVE]
   We were reconciled to our fate. (Pogodziliśmy się z naszym losem.)
   It's hard to reconcile myself with the loss of my friend. (Trudno mi jest pogodzić się ze stratą mojego przyjaciela.)
 4. let something go
  • odpuszczać, poddawać się
   Would you let it go already?! (Odpuścisz sobie w końcu?!)
   I've been trying for months so it's time to let it go. (Starałem się przez długie miesiące, więc nadeszła pora, aby się poddać.)
 5. succumb *
 6. defer
 7. yield to someone , yield something to someone
 8. fold **
  • uginać się, ulegać presji, poddawać się informal
   I folded and apologized to her. (Poddałem się i przeprosiłem ją.)
   I hope he'll fold and let me finish the project on my own. (Mam nadzieję, że on ulegnie presji i pozwoli mi samemu skończyć ten projekt.)
   I had to fold, she started crying and I couldn't say no to her. (Musiałem się ugiąć, ona zaczęła płakać i nie mogłem jej odmówić.)
   He folded under his parents' pressure. (On ugiął się pod presją rodziców.)
   link synonimy: buckle, give in
 9. yield ***
  • poddawać się (np. po walce) literary [INTRANSITIVE]
   I will fight to the end, I won't yield. (Będę walczył do końca, nie poddam się.)
   I had no chance to win, I had to yield. (Nie miałem szans wygrać, musiałem się poddać.)
 10. capitulate
 11. pass , *****   [INTRANSITIVE]
  You win this one, I pass. (Tym razem wygrywasz, poddaję się.)
  She can't play chess so she passed. (Ona nie umie grać w szachy, więc się poddała.)
 12. give ***** , także: gie Scottish English
  • poddawać się (np. miękki materiał naciskowi) [INTRANSITIVE]
   He tried but that material didn't give. (On próbował, ale materiał nie poddał się naciskowi.)
   This substance gives easily. (Ta substancja łatwo się poddaje.)
 13. overgive
 1. lie down and die
phrasal verb
 1. give in to something
czasownik
 1. submit to something *

"poddać się" — Słownik kolokacji angielskich

throw in the towel kolokacja
 1. throw czasownik + towel rzeczownik = rzucić ręcznik, poddać się (zaczerpnięte z boksu, gdzie trener chcąc poddać boksera rzuca na ring ręcznik)
  Luźna kolokacja

  Three weeks after I started, the poor man who tried to lead us threw in the towel.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo