ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"poddać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poddać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

poddać się

phrasal verb
 1. give up ***
  • poddać się (zrezygnować, przestać próbować)
   I give up, I can't do this. (Poddaję się, nie mogę tego zrobić.)
   Don't give up! (Nie poddawaj się!)
   How do I know when it's time to give up? (Skąd mam wiedzieć, że czas się poddać?)
   link synonim: overgive
 2. give in * , give in to somebody , give in to something
 3. give oneself up  
  link synonim: surrender
czasownik
 1. surrender **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  They were forced to surrender. (Oni byli zmuszeni się poddać.)
  He had a gun - I had to surrender. (On miał pistolet - musiałem się poddać.)
  We shall never surrender. (Nigdy się nie poddamy.)
 2. cave **
  • ustąpić pod presją, poddać się
   I have two friends who didn't cave under the wedding pressure. (Mam dwie przyjaciółki, które nie uległy tej ślubnej presji.)
   They will push you, but you can't cave. (Oni będą cię naciskać, ale nie możesz się poddać.)
 3. reconcile *
  • poddać się (czemuś), pogodzić się (z czymś) [TRANSITIVE]
   We were reconciled to our fate. (Pogodziliśmy się z naszym losem.)
   It's hard to reconcile myself with the loss of my friend. (Trudno mi jest pogodzić się ze stratą mojego przyjaciela.)
 4. let something go
  • odpuścić, poddać się
   Would you let it go already?! (Odpuścisz sobie w końcu?!)
   I've been trying for months so it's time to let it go. (Starałem się przez długie miesiące, więc nadeszła pora, aby się poddać.)
 5. yield to someone , yield something to someone
 6. fold **
  • ugiąć się, ulec presji, poddać się informal
   I folded and apologized to her. (Poddałem się i przeprosiłem ją.)
   I hope he'll fold and let me finish the project on my own. (Mam nadzieję, że on ulegnie presji i pozwoli mi samemu skończyć ten projekt.)
   I had to fold, she started crying and I couldn't say no to her. (Musiałem się ugiąć, ona zaczęła płakać i nie mogłem jej odmówić.)
   He folded under his parents' pressure. (On ugiął się pod presją rodziców.)
   link synonimy: buckle, give in
 7. yield ***
  • poddać się (np. po walce) literary [INTRANSITIVE]
   I will fight to the end, I won't yield. (Będę walczył do końca, nie poddam się.)
   I had no chance to win, I had to yield. (Nie miałem szans wygrać, musiałem się poddać.)
 8. capitulate
idiom
 1. say uncle
 2. knuckle under  
  Knuckle under, I have a gun! (Poddaj się, mam pistolet!)
  Try to convince him to knuckle under and if it doesn't work - call me. (Spróbuj przekonać go, żeby się poddał, a jeśli się nie uda - zadzwoń do mnie.)
 3. chuck in the towel
 4. chuck in one's cards
 5. throw in the sponge informal , toss in the sponge informal , throw in the towel informal
 6. throw in one's hand   informal
 1. strike one's flag , strike the flag , lower the flag
 1. surrender to the police
phrasal verb
 1. give in to something
czasownik
 1. subject *****
  • uciskać, poddawać formal [TRANSITIVE]
   This form of material doesn't subject easily. (Ten rodzaj materiału nie poddaje się łatwo.)
   I need trousers made from an easily subject fabric. (Potrzebuję spodni z łatwo poddającego się materiału.)
 2. submit **
czasownik
 1. surrender **
czasownik
 1. subject somebody to something
  • poddawać kogoś czemuś (np. testom)
   He was subjected to some complicated medical tests. (On został poddany kilku skomplikowanym testom medycznym.)
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [TRANSITIVE]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 2. succumb *
 3. defer
 4. pass , *****   [INTRANSITIVE]
  You win this one, I pass. (Tym razem wygrywasz, poddaję się.)
  She can't play chess so she passed. (Ona nie umie grać w szachy, więc się poddała.)
 5. give ***** , także: gie Scottish English
  • poddawać się (np. miękki materiał naciskowi) [INTRANSITIVE]
   He tried but that material didn't give. (On próbował, ale materiał nie poddał się naciskowi.)
   This substance gives easily. (Ta substancja łatwo się poddaje.)
 6. overgive
phrasal verb
 1. give up doing something

"poddać się" — Słownik kolokacji angielskich

give up kolokacja
 1. give czasownik + up particle = poddać się (zrezygnować, przestać próbować)
  Bardzo silna kolokacja

  He gave up on the words, and turned his attention to the woman.

  Podobne kolokacje:
throw in the towel kolokacja
 1. throw czasownik + towel rzeczownik = rzucić ręcznik, poddać się (zaczerpnięte z boksu, gdzie trener chcąc poddać boksera rzuca na ring ręcznik)
  Luźna kolokacja

  Three weeks after I started, the poor man who tried to lead us threw in the towel.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!