TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"nie poddawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie poddawać się" po polsku

czasownik
 1. subject *****
 2. submit **
czasownik
 1. surrender **
czasownik
 1. subject somebody to something
  • poddawać kogoś czemuś (np. testom)
   He was subjected to some complicated medical tests. (On został poddany kilku skomplikowanym testom medycznym.)
phrasal verb
 1. give up ***
 2. give in * , give in to somebody , give in to something
 3. give oneself up  
  link synonim: surrender
 4. give up doing something
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
 2. cave **
  • ustępować pod presją, poddawać się
   I have two friends who didn't cave under the wedding pressure. (Mam dwie przyjaciółki, które nie uległy tej ślubnej presji.)
   They will push you, but you can't cave. (Oni będą cię naciskać, ale nie możesz się poddać.)
 3. submit **
 4. reconcile *
  • poddawać się (czemuś), pogodzić się (z czymś) [przechodni]
   We were reconciled to our fate. (Pogodziliśmy się z naszym losem.)
   It's hard to reconcile myself with the loss of my friend. (Trudno mi jest pogodzić się ze stratą mojego przyjaciela.)
 5. let something go
  • odpuszczać, poddawać się
   Would you let it go already?! (Odpuścisz sobie w końcu?!)
   I've been trying for months so it's time to let it go. (Starałem się przez długie miesiące, więc nadeszła pora, aby się poddać.)
 6. succumb *
 7. defer
 8. yield to someone , yield something to someone
 9. fold **
  • uginać się, ulegać presji, poddawać się potocznie
   I folded and apologized to her. (Poddałem się i przeprosiłem ją.)
   I hope he'll fold and let me finish the project on my own. (Mam nadzieję, że on ulegnie presji i pozwoli mi samemu skończyć ten projekt.)
   I had to fold, she started crying and I couldn't say no to her. (Musiałem się ugiąć, ona zaczęła płakać i nie mogłem jej odmówić.)
   He folded under his parents' pressure. (On ugiął się pod presją rodziców.)
   link synonimy: buckle, give in
 10. yield ***
 11. capitulate
 12. pass , *****   [nieprzechodni]
  You win this one, I pass. (Tym razem wygrywasz, poddaję się.)
  She can't play chess so she passed. (Ona nie umie grać w szachy, więc się poddała.)
 13. give ***** , także: gie ScoE
  • poddawać się (np. miękki materiał naciskowi) [nieprzechodni]
   He tried but that material didn't give. (On próbował, ale materiał nie poddał się naciskowi.)
   This substance gives easily. (Ta substancja łatwo się poddaje.)
 14. overgive
 1. say uncle AmE potocznie , cry uncle AmE potocznie , yell uncle AmE potocznie
 2. surrender to the police
 1. lie down and die
phrasal verb
 1. yield something up
phrasal verb
 1. give in to something
czasownik
 1. submit to something *

"nie poddawać się" — Słownik kolokacji angielskich

hang in kolokacja
 1. hang czasownik + in przyimek = wytrzymać, nie poddawać się, nie dać się
  Bardzo silna kolokacja

  He let his words hang in the air for a moment.

  Podobne kolokacje:
battle on kolokacja
 1. battle czasownik + on przyimek = nie poddawać się
  Bardzo silna kolokacja

  Pete felt a little better now; it was a good feeling, he thought, to have someone battling hard on your side.

  Podobne kolokacje: