Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"give something to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give something to something" po angielsku

give something something *****
give something to something **

czasownik
 1. przydawać czemuś czegoś (np. smaku)
  This seasoning gives this fish a mild flavour. (Ta przyprawa przydaje tej rybie łagodnego smaku.)
  That flower gives my bedroom a lot of charm. (Ten kwiatek przydaje mojej sypialni dużo uroku.)
  Please, do not include mushrooms in my order. I hate the taste they give to the dish. (Proszę nie włączać grzybów do mojego zamówienia. Nienawidzę smaku, jaki przydają temu daniu.)

give ***** , także: gie ScoE

obrazek do "give" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: gave past tense, given past participle
 1. dawać, podarować [przechodni/nieprzechodni]
  Give me your hand. (Daj mi rękę.)
  She gave him the key. (Ona dała mu klucz.)
  Who gave you this? (Kto ci to dał?)
 2. dawać, podawać (np. do ręki) [przechodni]
  He gave me flowers. (On dał mi kwiaty.)
  Can you give me $20? (Czy możesz mi dać 20 dolarów?)
  She will give you the number. (Ona poda ci numer.)
 3. pozwalać, dawać [przechodni]
  The director gave me a permission to sign the contract. (Dyrektor dał mi pozwolenie na podpisanie tego kontraktu.)
  I gave him some things to play. (Dałem mu trochę rzeczy do zabawy.)
  She was given a second chance. (Została jej dana druga szansa.)
 4. dawać, podawać (np. informacje, wiedzę) [przechodni]
  Give me a clue. (Daj mi wskazówkę.)
  He couldn't give me this information. (On nie mógł mi podać tej informacji.)
  Can you give me your name? (Czy możesz mi podać swoje imię?)
 5. ruszać, poruszać [przechodni]
  This gear gives the mechanism. (To koło zębate porusza mechanizm.)
  The wind was giving the leaves. (Wiatr poruszał liśćmi.)
 6. dawać odczuć (jakieś emocje) [przechodni]
  He gave me the look as if he wanted me to leave. (On dał mi spojrzenie, jakby chciał, żebym wyszedł.)
  Let's give them a warm welcome. (Przywitajmy ich ciepło.)
 7. sprawiać, wywoływać [przechodni]
  A picture of cake gave me an appetite. (Obrazek ciasta wywołał mój apetyt.)
  Your words gave me strength again. (Twoje słowa sprawiły, że znów mam siłę.)
 8. zarażać (np. katarem) [przechodni]
  I think it's Tom who gave me the flu. (Myślę, że to Tom zaraził mnie grypą.)
  Can an animal give a disease to a human? (Czy zwierzę może zarazić człowieka chorobą?)
 9. organizować [przechodni]
  She gives a party for her friend. (Ona organizuje imprezę dla swojego znajomego.)
  The president gave a party last month. (Prezydent wydał przyjęcie w zeszłym miesiącu.)
 10. dawać, zadawać (np. pracę domową) [przechodni]
  The teacher gave me so much homework. (Nauczyciel zadał mi tak dużo pracy domowej.)
  Why do you give me so many things to do? (Czemu dajesz mi tyle rzeczy do zrobienia?)
 11. dawać, przydawać (np. jakąś cechę) [przechodni]
  We gave him a nickname. (Nadaliśmy mu przezwisko.)
  It gives me power. (To daje mi siłę.)
 12. płacić [przechodni]
  I gave $20 for this record. (Zapłaciłem 20 dolarów za to nagranie.)
  How much did you give for that? (Ile za to zapłaciłeś?)
  Give him $5. (Zapłać mu 5 dolarów.)
 13. zachowywać się (wobec), wykazywać się [przechodni]
  He gives a lot of patience to clients. (Ona wykazuje się dużą cierpliwością wobec klientów.)
  She gives common sense. (On wykazuje się zdrowym rozsądkiem.)
 14. dawać karę, karać [przechodni]
  A policeman gave me a fine today. (Policjant ukarał mnie dzisiaj mandatem.)
  What kind of punishment should I give you? (Jaki rodzaj kary powinienem ci dać?)
 15. wywoływać [przechodni]
  Such law gives a lot of problems. (Takie prawo wywołuje sporo problemów.)
  The decision of the mayor gave strikes. (Decyzja burmistrza wywołała strajki.)
 16. poświęcać [przechodni]
  I can give you 5 minutes. (Mogę ci poświęcić 5 minut.)
  You need to give yourself more at work. (Musisz się bardziej poświęcać w pracy.)
 17. orzekać (np. sędzia piłkarski)  BrE [przechodni]
 18. dawać ocenę, oceniać [przechodni]
  My teacher gave me A for my essay. (Mój nauczyciel dał mi A za moje wypracowanie.)
  She never gives good grades. (Ona nigdy nie daje dobrych stopni.)
 19. poddawać się (np. miękki materiał naciskowi) [nieprzechodni]
  He tried but that material didn't give. (On próbował, ale materiał nie poddał się naciskowi.)
  This substance gives easily. (Ta substancja łatwo się poddaje.)
 20. załamać się (np. gałąź) [nieprzechodni]
  A tree branch gave under him. (Gałąź drzewa załamała się pod nim.)
  The roof gave under the weight of the snow. (Dach załamał się pod ciężarem śniegu.)
 21. dawać, oddawać się komuś (uprawiać seks) przestarzale [przechodni]
  Jane wants to wait and give herself on a wedding night. (Jane chce poczekać i oddać się dopiero w czasie nocy poślubnej.)
  I will never give myself to you. (Nigdy ci się nie oddam.)
rzeczownik
 1. podatność, elastyczność (właściwość materiału) [niepoliczalny]
  My jeans have much give in it. (Moje dżinsy mają w sobie dużo elastyczności.)
czasownik
 1. dać komuś coś
  She promised to give me this book for my birthday. (Ona obiecała, że da mi tę książkę na urodziny.)
  I gave her a nice present. (Dałem jej ładny prezent.)
  I will give you the money tomorrow. (Dam ci pieniądze jutro.)
 2. podać komuś coś
  Could you give me the salt, please? (Czy możesz podać mi sól, proszę?)
  Give me those books, please. (Proszę, podaj mi te książki.)
 3. pozwolić komuś na coś
  I gave him permission to go to the party. (Pozwoliłem mu pójść na imprezę.)
 4. przydawać komuś czegoś (np. uroku)
  This dress gives you a lot of charm, my dear! (Ta sukienka przydaje ci dużo uroku, moja droga!)
  This couch will give the house a feeling of coziness. (Ta kanapa przyda temu domowi poczucie przytulności.)
czasownik
 1. dać coś komuś
  I gave the letter to Jane. (Dałem list Jane.)
  I want to give this rose to my mother. (Chcę dać tę różę mojej mamie.)
 2. podać coś komuś
  The nurse gave the patient one dose of morphine. (Pielęgniarka podała pacjentowi jedną dawkę morfiny.)
  Your son asked me for salt so I gave it to him. (Twój syn poprosił mnie o sól, więc mu ją podałem.)
 3. udzielić komuś czegoś
  She gave her blessing to her son and his wife. (Ona udzieliła swojego błogosławieństwa swojemu synowi i jego żonie.)
 4. dać coś odczuć komuś
 1. zarazić czymś kogoś
  My child gave me chickenpox. (Moje dziecko zaraziło mnie ospą wietrzną.)
  I've heard that he gave her an STD. (Słyszałem, że on zaraził ją chorobą weneryczną.)
 1. po prostu daj mi (coś)
  Fraza używana, aby pokazać, że coś lubimy.
czasownik
 1. powitajmy kogoś (np. premiera, ministra; używane przed wejściem danej osoby)  BrE język mówiony

Powiązane zwroty — "give something to something"

phrasal verb
give onto something , give on to something = wychodzić (być skierowanym, prowadzić dokądś)
give something out = rozdawać coś, wręczać coś (grupie osób) +1 znaczenie
give up = poddawać się (rezygnować, przestawać próbować)
give of something = oddawać coś, oferować coś (np. swój czas, swoje zaangażowanie)
give in , give in to somebody , give in to something = poddawać się (ulec przewadze, zgodzić się na coś pod presją) +1 znaczenie
give something away to somebody = oddawać coś komuś (coś niepotrzebnego) +1 znaczenie
czasownik
give somebody time = dać komuś czas (np. na zastanowienie się)
idiom
inne
inne

podobne do "give something to something" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "give something to something" po polsku

zaimek