"give oneself up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give oneself up" po angielsku

give oneself up

phrasal verb
 1. poddawać się
  link synonim: surrender
phrasal verb
 1. rzucać coś, przestawać coś robić, zaprzestawać czegoś
  It takes a lot of willpower to give up smoking. (Potrzeba dużo siły woli, żeby rzucić palenie.)
  She gave up her English lessons after the first semester. (Ona przestała brać lekcje angielskiego po pierwszym semestrze.)
  No matter what happens we should not give up trying. (Bez względu na to, co się stanie nie powinniśmy przestać próbować.)
  link synonim: quit something
 2. dawać coś, oddawać coś
phrasal verb
 1. poświęcić coś (np. czas)
  I gave up too much time for working. (Zbyt dużo czasu poświęciłem pracy.)
  You can't let him give up his dreams for you. (Nie możesz pozwolić mu poświęcić swoich marzeń dla ciebie.)
phrasal verb
 1. wydać kogoś (np. policji)
  The murderer gave himself up to the police. (Morderca oddał się w ręce policji.)
  His friend gave him up to the police. (Jego przyjaciel wydał go policji.)
phrasal verb
 1. poddawać się (rezygnować, przestawać próbować)
  I give up, I can't do this. (Poddaję się, nie mogę tego zrobić.)
  Don't give up! (Nie poddawaj się!)
  How do I know when it's time to give up? (Skąd mam wiedzieć, że czas się poddać?)
  link synonim: overgive
phrasal verb
 1. zerwać z kimś (zakończyć związek)
  She gave him up, because she didn't love him anymore. (Ona zerwała z nim, ponieważ już go nie kochała.)
  The best thing you can do it is to give him up. (Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to z nim zerwać.)
phrasal verb
 1. poddać się czemuś całkowicie, oddać się czemuś (np. uczuciu)
  I gave myself up to this relationship. (Całkowicie oddałem się temu związkowi.)

podobne do "give oneself up" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "give oneself up" po polsku

inne

powered by  eTutor logo