Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wydawać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydawać się" po polsku

wydawać się

czasownik
 1. seem *****
  • wydawać się, zdawać się, wyglądać na [nieprzechodni]
   It seems unlikely that he will come. (Wydaje się to mało prawdopodobne, że on przyjdzie.)
   You seem sad, what's happened? (Wydajesz się smutny, co się stało?)
   He's so weak, he seems sick. (On jest taki słaby, wygląda na chorego.)
   She seems to be tired. (Ona zdaje się być zmęczona.)
   We seem to have lost the way. (Zdaje się, że się zgubiliśmy.)
 2. sound *****
  • brzmieć, wydawać się (np. o pomyśle) [nieprzechodni]
   That sounds great! (To brzmi świetnie!)
   She didn't sound very enthusiastic. (Ona nie brzmiała zbyt entuzjastycznie.)
   It sounded almost like a sigh. (To zabrzmiało prawie jak westchnienie.)
   You sound angry, what happened? (Wydajesz się zły, co się stało?)
   She sounded worried when I called her. (Wydawała się zmartwiona, kiedy do niej zadzwoniłem.)
 3. appear , *****
  • wydawać się, jawić się, wyglądać [nieprzechodni]
   Everything, in his eyes, appeared so old. (Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.)
   I thought it appears quite clear. (Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.)
 4. look *****
  • wyglądać na, wydawać się, zdawać się [przechodni/nieprzechodni]
   She didn't look happy. (Ona nie wyglądała na zadowoloną.)
   You look depressed - what's wrong? (Wyglądasz na przygnębionego - co jest nie tak?)
   He looked very surprised. (On wyglądał na mocno zaskoczonego.)
phrasal verb
 1. come across as
idiom
 1. run away with the idea język mówiony , run away with the impression język mówiony
idiom
 1. sound like something ***  
  It sounds like you are not interested in me whatsoever. (Wydaje się, że w ogóle nie jesteś mną zainteresowana.)
  She sounds like an interesting person. (Ona wydaje się interesującą osobą.)
phrasal verb
 1. come across *
idiom
 1. strike somebody as
  • wydawać się komuś, zdawać się komuś
   It struck me as odd that the man didn't introduce his wife to us right after their arrival. (Wydało mi się to dziwne, że mężczyzna nie przedstawił nam swojej żony zaraz po ich przybyciu.)
   link synonim: seem
czasownik
 1. fancy that   termin literacki
  She fancied that she heard steps in the corridor. (Wydawało jej się, że usłyszała kroki w korytarzu.)
czasownik
 1. spend *****
  • wydawać (pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   She's crazy - she's just spent $500 on clothes. (Ona jest szalona - właśnie wydała 500 dolarów na ubrania.)
   How much do you spend on food? (Jak dużo wydajesz na jedzenie?)
   I usually don't spend much money on presents. (Zwykle nie wydaję dużo pieniędzy na prezenty.)
 2. issue *****
  • wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) [przechodni]
   The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
   The company issued a statement. (Firma wydała oświadczenie.)
  • wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty) [przechodni]
   The office will be issuing the permits on Tuesday mornings. (Biuro będzie wydawało pozwolenia we wtorkowe poranki.)
   The authorities will soon issue a new registration form. (Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.)
   The school newsletter is issued monthly. (Szkolna gazetka jest wydawana raz w miesiącu.)
 3. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [przechodni]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 4. deliver , ***
  • wygłaszać (np. przemowę), ogłaszać (np. werdykt), wydawać (np. wyrok) oficjalnie [przechodni]
   The speech he delivered was very brief. (Przemowa, którą wygłosił, była bardzo zwięzła.)
   I want to deliver an inspirational speech. (Chcę wygłosić inspirującą przemowę.)
   I delivered a speech about equality and freedom. (Wygłosiłem mowę na temat równości i wolności.)
   The judge delivered the sentence yesterday. (Sędzia wydał wyrok wczoraj.)
   She never lived to hear the judge deliver the sentence. (Ona nie dożyła ogłoszenia wyroku przez sędziego.)
 5. produce *****
  • wydawać, przedstawiać [przechodni]
   He's producing a magazine in London. (On wydaje magazyn w Londynie.)
   The company produced new solutions which will revolutionize the industry. (Firma przedstawiła nowe rozwiązania, które zrewolucjonizują przemysł.)
 6. utter *
 7. expend
  • wydatkować, wydawać (pieniądze)
   I need to expend more money to secure the safety of my company. (Muszę wydać więcej pieniędzy, aby zapewnić bezpieczeństwo mojej firmie.)
 8. dispense *
 9. surrender **
  • wydawać, przekazywać (np. dokumenty) oficjalnie [przechodni]
   They didn't want to surrender the documents to me. (Nie chcieli przekazać mi dokumentów.)
   Can you surrender the key to the office? (Czy możesz wydać klucz do biura?)
 10. edit **
 11. emit *
 12. cut *****
  • wydawać (np. płytę CD, singiel) [przechodni]
   They managed to cut their first album, but it wasn't much of a success. (Udało im się wydać ich pierwszy album, ale nie był on zbytnim sukcesem.)
 13. redact
 14. dispend
 15. wair
phrasal verb
 1. give out something *
 2. let out *
 3. pay out  
 4. dip into something
 5. give out *
 6. dish something out , dish out something
 7. send forth
idiom
 1. blow the whistle potocznie
phrasal verb
 1. turn somebody in *  
  He turned his friend in on the police station. (On wydał swojego przyjaciela na posterunku policji.)
 2. give somebody up
 1. betray somebody *
phrasal verb
 1. give off something
 2. bring something out , także: bring out something *
 3. get through something **
 4. give something away , give away something *
  • wydawać coś, zdradzać coś (np. sekret)
   If this is a secret I promise not to give it away. (Jeśli to jest tajemnica, obiecuję, że jej nie wydam.)
   How could you give my biggest secret away? (Jak mogłaś zdradzić mój największy sekret?)
 5. put something out , także: put out something **
 6. lay something out
phrasal verb
 1. give somebody away
czasownik
 1. condemn **
 2. extradite
  • wydać (np. przestępcę policji)

Powiązane zwroty — "wydawać się"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
wydanie = issue +4 znaczenia
wydawca = publisher , publ. (skrót)
inne

"wydawać się" — Słownik kolokacji angielskich

seemed to kolokacja
Popularniejsza odmiana: seem to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać się
 1. seem czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He had certainly seemed very much in control to her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo