"redagować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "redagować" po polsku — Słownik angielsko-polski

redagować

czasownik
 1. edit **
  • edytować, redagować, zrobić redakcję (np. tekstu) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We can't forget to edit this article about llamas. (Nie możemy zapomnieć zredagować tego artykułu o lamach.)
   You have to edit the text before adding it to your website. (Musisz edytować tekst, zanim dodasz go na swoją stronę internetową.)
   The article will be published once I edit it. (Ten artykuł zostanie opublikowany jak tylko go przeredaguję.)
 2. redact
 3. preedit
phrasal verb
 1. edit out

Powiązane zwroty — "redagować"

rzeczownik
redaktor = editor , ed. (skrót) +1 znaczenie
redakcja = editing +2 znaczenia
redagowanie = rewriting +3 znaczenia
przymiotnik
redakcyjny = editorial +1 znaczenie
czasownik
Zobacz także: redaktorka

"redagować" — Słownik kolokacji angielskich

edit out kolokacja
 1. edit czasownik + out particle = usuwać zbędne odcinki tekstu, redagować, przygotowywać do publikacji
  Bardzo silna kolokacja

  The final cut was 3.5 hours long, 90 minutes edited out for release.

  Podobne kolokacje: