"ed." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ed." po angielsku

edition *** , także: ed. ***

wydanie książki Poemas
rzeczownik
 1. wydanie (np. książki), edycja [policzalny]
  All the previous editions of this book were censored. (Wszystkie poprzednie wydania tej książki były ocenzurowane.)
  She bought me a special edition of my favourite book. (Kupiła mi specjalne wydanie mojej ulubionej książki.)
  I have a limited edition of this computer game. (Mam edycję limitowaną tej gry komputerowej.)
 2. nakład [policzalny]
  The first edition sold out within one month. (Pierwszy nakład wyprzedał się w ciągu miesiąca.)
  What will be the edition of my novel? (Jaki będzie nakład mojej powieści?)
 3. gazeta, czasopismo [policzalny]
  Don't read these editions, they're stupid. (Nie czytaj tych czasopism, są głupie.)
  Do you read any editions? (Czy czytasz jakieś czasopisma?)
 4. program, odcinek [policzalny]
  I didn't read the previous edition of this comic book, what was it about? (Nie czytałem poprzedniego odcinka tego komiksu, o czym był?)
  I missed the first edition but I recorded it. (Przegapiłem pierwszy odcinek, ale go nagrałem.)
 5. emisja (np. monet kolekcjonerskich) [policzalny]
  My father owns a unique edition of coins. (Mój ojciec posiada unikatową emisję monet.)
  This edition of coins is worthless due to the change of the system. (Ta emisja monet jest bezwartościowa z powodu zmiany ustroju.)
 6. wersja (np. produktu) [policzalny]
  By paying a bit more, you will get a DeLuxe edition. (Płacąc nieco więcej, otrzymasz wersję DeLuxe.)
  This book was published in a pocket edition. (Ta książka została opublikowana w wersji kieszonkowej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

education ***** , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) ***

obrazek do "education" po polsku Higher Education in Canada Education Tips
rzeczownik
 1. wykształcenie [niepoliczalny]
  The lack of education prevented him from finding a better-paid job. (Brak wykształcenia przeszkodził mu w znalezieniu lepiej płatnej pracy.)
  I believe that higher education is necessary. (Wierzę, że wykształcenie wyższe jest konieczne.)
 2. edukacja [niepoliczalny]
  We need a better education system. (Potrzebujemy lepszego systemu edukacji.)
  I believe in public education. (Wierzę w publiczną edukację.)
 3. nauczanie, oświata [niepoliczalny]
  We need to provide education in poor countries. (Musimy zapewnić nauczanie w biednych krajach.)
  Education hasn't changed over the last 50 years. (Oświata się nie zmieniła przez ostanie 50 lat.)
 4. kształcenie [niepoliczalny]
  Education is important. (Kształcenie jest ważne.)
  We need more money for the education of the poor. (Potrzebujemy więcej pieniędzy na kształcenie biednych.)
 5. lekcja, nauka, doświadczenie wzbogacające wiedzę żartobliwie [policzalny]
  Living with my sister is quite an education. (Życie z moją siostrą to niezła lekcja.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

edited , ed. (skrót)

przymiotnik
 1. redagowany

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

editor **** , ed. (skrót) ***

obrazek do "editor" po polsku
rzeczownik
 1. redaktor naczelny [policzalny]
  My dream is to become an editor. (Moim marzeniem jest zostać redaktorem naczelnym.)
  The editor rejected his typescript. (Redaktor naczelny odrzucił jego maszynopis.)
 2. redaktor (np. książki, artykułu), red. (skrót) [policzalny]
  My friend was the editor of my article. (Mój przyjaciel był redaktorem mojego artykułu.)
  My editor really liked the new chapter of my book. (Mojemu redaktorowi naprawdę podobał się nowy rozdział mojej książki.)
 3. edytor (np. tomu esejów) [policzalny]
  Jack is an editor of a volume of essays about politics. (Jack jest edytorem tomu esejów o polityce.)
  Who's the editor of this anthology? (Kto jest edytorem tej antologii?)
 4. montażysta [policzalny]
  The editor was editing the footage for a week. (Montażysta montował materiał filmowy przez tydzień.)
  I don't know whether the editor will be able to get that effect. (Nie wiem, czy montażysta będzie w stanie uzyskać taki efekt.)
 5. korespondent (np. w danym kraju) [policzalny]
 6. edytor (program komputerowy, np. do edycji tekstu, obróbki zdjęć) termin techniczny [policzalny]
  Open this file in a text editor. (Otwórz ten plik w edytorze tekstu.)
  He recommended me this photo editor. (On polecił mi ten program do edycji zdjęć.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nazwa własna
 1. Edward (imię męskie)
  Edward wanted to come and I did not know what to say. (Edward chciał przyjść i nie wiedziałem co mam powiedzieć.)
  My son's name is Eddy. (Mój syn ma na imię Edward.)
rzeczownik
 1. Edmund (imię męskie)
  Edmund came here and asked for you. (Edmund przyszedł tutaj i pytał o ciebie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. Edek (zdrobnienie imienia Edward)
obrazek do "casualty department" po polsku Casualty: move to Cardiff Casualty
rzeczownik
 1. izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) [niepoliczalny]
  The emergency room sent us your lab results. (Oddział nagłych wypadków wysłał nam twoje wyniki badań labolatoryjnych.)
  We rushed to the casualty department. (Popędziliśmy na izbę przyjęć.)
  link synonim: casualty ward
  zobacz także: accident & emergency

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eating disorder , ED (skrót)

rzeczownik
 1. zaburzenie odżywiania, zaburzenie jedzenia [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. labilność emocjonalna (chwiejność emocjonalna)

Powiązane zwroty — "ed."

przymiotnik
coeducational , co-educational , coed (skrót) , co-ed (skrót) = koedukacyjny (np. szkoła)
rzeczownik