izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu)

casualty department, casualty, emergency room, ER, emergency department, department, ED, acute medical unit, AMU, Acute Admissions Unit

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The emergency room sent us your lab results. = Oddział nagłych wypadków wysłał nam twoje wyniki badań labolatoryjnych.