BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"department" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "department" po angielsku

department *****
faculty formal ***

rzeczownik
 1. wydział, katedra (na uczelni)
  I will have to discuss the matter with the head of our department. (Muszę przedyskutować tę sprawę z dyrektorem naszego wydziału.)
  My husband works in the department of our university. (Mój mąż pracuje na wydziale naszego uniwersytetu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

department ***** , dept. (skrót)

Hypermarket - Department Store
rzeczownik
 1. departament, wydział, dział [COUNTABLE]
  a part of a bigger organization that deals with a specific area of activity, e.g. finances, human resources, etc
  He can easily manage the whole department. (On może z łatwością kierować całym działem.)
  She is the head of the HR department. (Ona jest głową wydziału kadr.)
  link synonim: division
 2. dział (np. w sklepie, z określonymi produktami) [COUNTABLE]
  I have to visit the toys department in the supermarket. (Muszę odwiedzić dział z zabawkami w supermarkecie.)
  My wife works in the furniture department. (Moja żona pracuje w dziale mebli.)
 3. oddział szpitalny
  I'm not sure in which department to look for him. (Nie jestem pewien, w którym oddziale szpitalnym mam go szukać.)
  The department was crowded. (Oddział szpitalny był zatłoczony.)
 4. resort

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. być czyjąś działką (np. w pracy, zainteresowaniach) spoken
  Geography is not my department, I'll fail that exam. (Geografia nie jest moją działką, obleję ten egzamin.)
rzeczownik
 1. dział informatyczny

Powiązane zwroty — "department"

rzeczownik
academic department = katedra (jednostka organizacyjna uczelni)
Treasury Department , TD (skrót) = ministerstwo finansów (amerykański odpowiednik polskiego Ministerstwa Finansów)
przymiotnik
departmental = ministerialny +1 znaczenie
kolokacje

powered by  eTutor logo