BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

casualty department, casualty, emergency room, ER, emergency department, ED, acute medical unit, AMU, Acute Admissions Unit = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy, oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu)

Casualty

Źródło: http://www.dailymail.co.uk/health/article-518624/The-ghastly-truth-dont-treated-casualty.html

izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy, oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The emergency room sent us your lab results. = Oddział nagłych wypadków wysłał nam twoje wyniki badań labolatoryjnych.