casualty department, casualty, emergency room, ER, emergency department, department, ED, acute medical unit, AMU, Acute Admissions Unit = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu)

Casualty: move to Cardiff

Źródło: http://www.guardian.co.uk/media/2008/oct/15/bbc-television3

izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The emergency room sent us your lab results. = Oddział nagłych wypadków wysłał nam twoje wyniki badań labolatoryjnych.