Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"wykształcenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykształcenie" po polsku

wykształcenie

rzeczownik
 1. education ***** , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) ***   [niepoliczalny]
  The lack of education prevented him from finding a better-paid job. (Brak wykształcenia przeszkodził mu w znalezieniu lepiej płatnej pracy.)
  I believe that higher education is necessary. (Wierzę, że wykształcenie wyższe jest konieczne.)
 2. background ***
 3. schooling *
 4. educational background  
  They asked me about my experience and educational background. (Pytali mnie o moje doświadczenie i wykształcenie.)
  link synonim: education
 5. educational stage
  • wykształcenie, etap edukacji
   Do you really think high school is the hardest educational stage? (Czy naprawdę uważasz, że liceum jest najtrudniejszym etapem edukacji?)
czasownik
 1. educate **
  • kształcić, edukować [przechodni]
   Schools should educate young people. (Szkoły powinny edukować młodych ludzi.)
   This school educates future lawyers. (Ta szkoła kształci przyszłych prawników.)
 2. broaden *
  • poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach)
   People say that travel broadens the mind. (Ludzie mówią że podróże kształcą.)
   I think this lecture broadened my horizons significantly. (Uważam, że ten wykład znacząco poszerzył moje horyzonty.)
 3. cultivate *
 4. ennoble
czasownik
 1. grow , *****

"wykształcenie" — Słownik kolokacji angielskich

 1. educational przymiotnik + background rzeczownik = wykształcenie
  Bardzo silna kolokacja

  It may show a great deal about the social and educational background of a person who uses English.

podobne do "wykształcenie" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wykształcenie" po angielsku

inne