"different background" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inne tło
  1. different przymiotnik + background rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I wanted Robert to see them against a different background.