"wiedza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiedza" po polsku

wiedza

obrazek do "knowledge" po polsku knowledge: our books.
rzeczownik
 1. knowledge ****   [niepoliczalny]
  Not to my knowledge anyway. (W każdym razie nie według mojej wiedzy.)
  He did it without our knowledge. (On zrobił to bez naszej wiedzy.)
 2. learning ***
  • erudycja, wiedza [niepoliczalny]
   During the exam she showed great learning. (Podczas egzaminu ona wykazała się świetną wiedzą.)
   The young boy showed learning, despite being only eight. (Chłopczyk pokazał dużą erudycję, mimo że miał tylko osiem lat.)
 3. awareness **
  • świadomość, wiedza, znajomość [niepoliczalny]
   knowledge or perception of something
   He's a young driver and he lacks the awareness of potential danger on the road. (On jest młodym kierowcą i brakuje mu świadomości potencjalnego zagrożenia na drodze.)
   This campaign's aim is to raise public awareness of the dangers of the Internet. (Celem tej kampanii jest podniesienie publicznej świadomości na temat zagrożeń Internetu.)
   Even in these difficult times, we are calling for social awareness. (Nawet w tych trudnych czasach wzywamy do świadomości społecznej.)
 4. notion ***
  • pojęcie, wiedza, wyobrażenie (na jakiś temat)
   The professor explained the notion of globalization. (Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.)
   His notion on the topic of inflation is false. (Jego wyobrażenia na temat inflacji są błędne.)
 5. background ***
 6. moxie , , także: moxy
 7. cognizance AmE , cognisance BrE   oficjalnie [niepoliczalny]
 8. privity   oficjalnie

Powiązane zwroty — "wiedza"

rzeczownik
czasownik
wiedzieć = know , ken (skrót) ScoE dialekt +4 znaczenia
przymiotnik
specjalistyczny (np. wiedza, słownictwo) = specialized , specialised BrE
powierzchowny (np. wiedza, argument) = shallow
elementarny (np. wiedza, potrzeby) = elemental
niepełny (np. wiedza) = patchy

powered by  eTutor logo