PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"wiedza" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wiedza" po polsku

wiedza

knowledge: our books.
rzeczownik
 1. knowledge ****   [UNCOUNTABLE]
  Not to my knowledge anyway. (W każdym razie nie według mojej wiedzy.)
  He did it without our knowledge. (On zrobił to bez naszej wiedzy.)
 2. learning ***
  • erudycja, wiedza [UNCOUNTABLE]
   During the exam she showed great learning. (Podczas egzaminu ona wykazała się świetną wiedzą.)
   The young boy showed learning, despite being only eight. (Chłopczyk pokazał dużą erudycję, mimo że miał tylko osiem lat.)
 3. awareness **
  • świadomość, wiedza, znajomość [UNCOUNTABLE]
   knowledge or perception of something
   He's a young driver and he lacks the awareness of potential danger on the road. (On jest młodym kierowcą i brakuje mu świadomości potencjalnego zagrożenia na drodze.)
   This campaign's aim is to raise public awareness of the dangers of the Internet. (Celem tej kampanii jest podniesienie publicznej świadomości na temat zagrożeń Internetu.)
   Even in these difficult times, we are calling for social awareness. (Nawet w tych trudnych czasach wzywamy do świadomości społecznej.)
 4. background ***
 5. cognizance American English , cognisance British English   formal [UNCOUNTABLE]
 6. privity   formal

Powiązane zwroty — "wiedza"

rzeczownik
czasownik
wiedzieć = know , ken (skrót) Scottish English dialect +4 znaczenia
przymiotnik
powierzchowny (np. wiedza, argument) = shallow
elementarny (np. wiedza, potrzeby) = elemental
niepełny (np. wiedza) = patchy

powered by  eTutor logo