BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wersja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wersja" po polsku

wersja

rzeczownik
 1. version , ****
 2. edition *** , ed. (skrót) ***
  • wersja (np. produktu) [COUNTABLE]
   By paying a bit more, you will get a DeLuxe edition. (Płacąc nieco więcej, otrzymasz wersję DeLuxe.)
   This book was published in a pocket edition. (Ta książka została opublikowana w wersji kieszonkowej.)
 3. iteration , także: iterance  
 4. side *****
  • wersja, punkt widzenia [COUNTABLE]
   OK, I know your side of the story, now I'll talk to Jack. (Dobra, znam twoją wersję historii, teraz porozmawiam z Jackiem.)
   I don't know your side, so I'm not going to judge. (Nie znam twojej wersji, więc nie będę osądzać.)
   link synonim: point of view

Powiązane zwroty — "wersja"

rzeczownik
nazwa własna
Hummer (cywilna wersja wojskowego pojazdu Humvee) = Hummer
przysłówek
zawsze (alternatywna, regionalna wersja pisownia słowa always) = allus

powered by  eTutor logo