KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"redaktor naczelny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "redaktor naczelny" po polsku

redaktor naczelny

obrazek do "editor" po polsku
rzeczownik
 1. editor **** , ed. (skrót) ***   [policzalny]
  My dream is to become an editor. (Moim marzeniem jest zostać redaktorem naczelnym.)
  The editor rejected his typescript. (Redaktor naczelny odrzucił jego maszynopis.)
 2. executive editor  
  She is the executive editor of this magazine. (Ona jest redaktorem naczelnym tego czasopisma.)
  link synonim: editor-in-chief
 3. editor-in-chief  
  My wife is the editor-in-chief of a very controversial political newspaper. (Moja żona jest redaktorem naczelnym bardzo kontrowersyjnej gazety politycznej.)
  link synonim: executive editor
 4. chief editor  
  My best friend wants to become a chief editor. (Moja najlepsza przyjaciółka chce zostać redaktorką naczelną.)
  He worked really hard and was promoted to chief editor. (On pracował bardzo ciężko i został awansowany na redaktora naczelnego.)

"redaktor naczelny" — Słownik kolokacji angielskich

chief editor kolokacja
 1. chief przymiotnik + editor rzeczownik = redaktor naczelny
  Bardzo silna kolokacja

  From 1971 to 1974 he was chief editor of the business magazine Capital.

executive editor kolokacja
 1. executive rzeczownik + editor rzeczownik = redaktor naczelny
  Bardzo silna kolokacja

  He was named vice president and executive editor in 1954.

 2. executive przymiotnik + editor rzeczownik = redaktor naczelny
  Bardzo silna kolokacja

  He became executive editor of the magazine before transferring to Time in 1976.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo