"wprowadzać, wypuszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wprowadzać, wypuszczać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wprowadzać, wypuszczać

czasownik
 1. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)