"opublikować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opublikować" po polsku — Słownik angielsko-polski

opublikować [TRANSITIVE]

czasownik
 1. release ****
  • wydawać (książkę); opublikować (np. komunikat prasowy); wypuszczać (film na ekrany); wprowadzać, wypuszczać (produkt na rynek) [TRANSITIVE]
   My band will release a new album next month. (Mój zespół wyda nowy album w przyszłym miesiącu.)
   We need to release your statement. (Musimy opublikować twoje oświadczenie.)
   His first movie was released in 1995. (Jego pierwszy film został wypuszczony na ekrany w 1995.)
 2. print ***   [TRANSITIVE]
  We should print the names of the most popular cities in our country. (Powinniśmy opublikować listę najpopularniejszych miast naszego kraju.)
  I want you to print my notice. (Chcę, żebyś wydrukował moje ogłoszenie.)
phrasal verb
 1. come out with something
  • opublikować coś (np. książkę)
   He's recently come out with his book. (On niedawno opublikował swoją książkę.)
   She has always wanted to come out with a book. (Ona zawsze chciała opublikować książkę.)

Powiązane zwroty — "opublikować"

rzeczownik
publiczność = audience , aud. (skrót) +2 znaczenia
publikacja = paper +3 znaczenia
opublikowanie = promulgation +1 znaczenie
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom