"wyglądać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyglądać" po polsku

wyglądać

czasownik
 1. look *****
  • wyglądać [przechodni/nieprzechodni]
   You look more beautiful every day. (Każdego dnia wyglądasz piękniej.)
  • wyglądać (za kimś), szukać (kogoś) [nieprzechodni]
   Hi, I'm looking for Jane, is she home? (Cześć, szukam Jane, czy jest ona w domu?)
   She was looking for her engagement ring. (Ona szukała swojego pierścionka zaręczynowego.)
   She was looking for him through a window. (Ona wyglądała za nim przez okno.)
 2. appear , *****
  • wydawać się, jawić się, wyglądać [nieprzechodni]
   Everything, in his eyes, appeared so old. (Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.)
   I thought it appears quite clear. (Myślałam, że wydaje się to całkiem jasne.)
 3. peep
phrasal verb
 1. look out **
  • wyglądać (np. przez okno)
   Look out the window, your father arrived. (Wyjrzyj przez okno, twój ojciec przyjechał.)
   Be careful when you look out on the street. (Bądź ostrożny, kiedy wyglądasz na ulicę.)
 2. peek out
 3. poke up

Powiązane zwroty — "wyglądać"

czasownik
rzeczownik
wygląd = appearance +9 znaczeń
idiom
phrasal verb
przysłówek
inne
inne

"wyglądać" — Słownik kolokacji angielskich

poke up kolokacja
 1. poke czasownik + up particle = wyglądać, wyjrzeć
  Bardzo silna kolokacja

  She saw the college buildings poking up below her through the trees.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo