BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"issue" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "issue" po angielsku

issue *****

Ceder: implica ser suave,
rzeczownik
 1. kwestia, sprawa, zagadnienie (np. będąca przedmiotem dyskusji) [policzalny]
  This is a very important issue. (To jest bardzo ważna kwestia.)
  I don't know why it's such an issue. (Nie wiem dlaczego jest to taki problem.)
  This issue is no simpler today than it was then. (Ta kwestia wcale nie jest prostsza dziś, niż była wtedy.)
 2. wydanie, numer (czasopismo lub gazeta z danego dnia czy miesiąca) [policzalny]
  There's an article on motorbikes in the latest issue. (W najnowszym numerze jest artykuł o motocyklach.)
  An old issue of his poems lay on her table. (Stare wydanie jego wierszy leżało na jej stoliku.)
  Do you have yesterday's issue? (Czy masz wczorajsze wydanie?)
 3. wydanie (czynność, np. wydanie komuś legitymacji) [tylko liczba pojedyncza]
  The issue of documents took a long time. (Wydanie dokumentów zabrało dużo czasu.)
  I'm waiting for the issue of the card. (Czekam na wydanie legitymacji.)
 4. emisja (np. akcji) [policzalny]
  Central Bank registered stock issue of $200 million. (Bank Centralny zarejestrował emisję akcji na $200 milionów.)
 5. problem
  Can you manage this issue? (Poradzisz sobie z tym problemem?)
  We have to deal with this issue as soon as possible. (Musimy poradzić sobie z tym problemem tak szybko, jak to możliwe.)
 6. potomek oficjalnie
  zobacz także: child

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wydawać (np. oświadczenie, rozkaz, pozwolenie na lądowanie) [przechodni]
  The school issued a statement to the local press. (Szkoła wydała oświadczenie dla lokalnej prasy.)
  The company issued a statement. (Firma wydała oświadczenie.)
 2. wydawać, zaopatrywać (np. w dokumenty) [przechodni]
  The office will be issuing the permits on Tuesday mornings. (Biuro będzie wydawało pozwolenia we wtorkowe poranki.)
  The authorities will soon issue a new registration form. (Władze wkrótce wydadzą nowy formularz rejestracyjny.)
  The school newsletter is issued monthly. (Szkolna gazetka jest wydawana raz w miesiącu.)
 3. emitować, wypuszczać (np. akcje) [przechodni]
  A company issued new stock. (Firma wyemitowała nowe akcje.)
 4. wydostawać się, dobiegać (np. o głosie) [przechodni]
  A terrible scream issued from the room. (Z pokoju wydostał się okropny wrzask.)
  While my mother was baking a cake, a sweet smell was issuing from the kitchen. (Podczas gdy moja mama piekła ciasto, słodki zapach wydostawał się z kuchni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "issue"

przymiotnik
rzeczownik
issuance = wydanie, wystawienie (dokumentu) +2 znaczenia
issuing = wydawanie (np. oświadczenia, rozkazu) +3 znaczenia
issuer = emitent +1 znaczenie
hot issue = gorąca emisja, dochodowa akcja (nowa emisja papierów wartościowych w obrocie pozarynkowym z premią wyższą od cen w ofercie publicznej)
phrasal verb
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo