PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"issue related" — Słownik kolokacji angielskich

issue related kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydanie dotyczyło
  1. relate czasownik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The reason was her long interest in issues related to human rights.

    Podobne kolokacje: